Sivuston toteutus: Amanda Visuals
Välj en sida

Observationer

Även i dagsläget använder en stor del av företagen och deras personal fortfarande bara typiska inköpsmodeller, med fokus främst på lämpligheten av materialflöden till deras fabriker. En häpnadsväckande andel av inköpare och inköpschefer ser inte ens produkterna som de är ansvariga för, för att inte tala om att de känner dem tillräckligt väl för att förstå var kostnaderna för produkterna kommer ifrån.

Produkter är förfrågat genom traditionella offerförfrågor eller årliga förhandlingar, om någon alls. Alternativa leverantörer söks inte aktivt in, olika underkategorier och volymer drivs envist in i samma tillverkningspipeline.

Om man analyserar arbetsdagen för en inköpsperson kan man notera att ofta minst tre fjärdedelar av den går åt till rutinarbete. Men varför då? Eftersom A: Rutiner inte är automatiserade eller nuvarande ERP inte tillräckligt stödjer automatisering, B: Otillräcklig kompetensnivå och antagande av nya verksamhetsmodeller är obehagligt och C: Rädsla för förändring och/eller man vill hålla sig sysselsatt i sin egen komfortzon. D: Företagets inköpsstrategi eller styrning av dess implementering är bristfällig eller ingen av dem existerar.

Lösning

Lösningen är att analysera nuläget och personalkompetenser, skapa en strategi (inklusive mål) och styra dess genomförande, öka automatiseringen, utveckla personalkompetenser och öka företagets interna kommunikation och personalens möjlighet att påverka saker.

Ett utmärkt alternativ istället för eller utöver att göra det på egen hand är att använda interimstjänst. För det första har en interimschef bred erfarenhet, tillför ett nytt perspektiv till företaget och gör vid behov även sakerna på eget initiativ. Extrabonusen är flexibilitet – ni behöver inte ha något anställningsavtal eller lång introduktionstid för att använda interimstjänsten. Istället kan ni använda den omedelbart tim-, dag-, vecko- eller månadvis – alltid efter era behov.

DYPs bakgrund

Jag grundade mitt företag 2014 eftersom jag ville tillhandahålla tjänster till företag inom områdena affärs- och inköpsutveckling och rådgivning. Jag har över 20 års erfarenhet av internationella affärer och inköp med hundratals företag. Jag har även arbetat med försäljning av plåttillverkning och telekommunikation. Plåtverkstäder och andra industrier har blivit bekanta för mig även i Europa, Asien och Amerika.

A1eValuator

Utöver affärs- och inköpsutveckling och konsulttjänster har vi utvecklat ett digitalt A1eValuator-kostnadskalkyleringverktyg för plåtbearbetning. Det hjälper företag att nå sina inbesparing- och produktutvecklingsmål. Datauppladdningsfunktionen möjliggör snabbanalys och rapporter upp till hundratals artiklar på bara några sekunder.

DBC ökar kompetensen hos sina användare, styr för att förhandla om rätt saker och att välja rätt leveranskedja samt möjliggör även tvåsiffriga inbesparingar från inköpsbudgeten.

Kolla in A1eValuator-verktyg här.

Vi hjälper ert företag inom alla områden av inköp. Kontakta oss och låt oss se tillsammans över er situation och vi ska hitta den bästa lösningen för er.
sales@dypint.com