Sivuston toteutus: Amanda Visuals
Välj en sida

Kolla in DBC-graferna nedan för att förstå vikten av hela kostnadsstrukturen för era inköpsartiklar utan att glömma landed cost.

Se nedan på första bilden en kostnadsstruktur för en enkel plåtartikel (tillverkad av stål) kostad i 3 olika tillverkningsbaser.

Föreställ er att ni idag köper artikeln från kostnadsområde 1 till ett pris av 11 euro. Det är grundläggande att inte ignorera landed cost och bara fokusera på bästa EXW-kostnad.

Som visas på bild 2 ger lägsta tillverkningskostnad inte alltid de största besparingarna.

Bild 1
Landed cost fördelning

Bild 2
Planerade utgift och inbesparingspotential