Sivuston toteutus: Amanda Visuals

Vad har Ikea och DBC gemensamt?

Idag köps många möbler i paket som är utformade för de bästa och mest kostnadseffektiva paketen när det gäller logistik, och varje del har en väldefinierad plats i paketet så att det inte finns något tomt utrymme kvar i paketet. För att rensa upp allt listar...

Vad har köpare och säljare gemensamt?

Målet för båda är traditionellt att få det bästa priset. Eftersom målen är motsatta betyder det i praktiken ibland långa och onödiga offertförfrågarunder, beroende på företagens mål.   Vårt mål är att ta bort handelshinder genom att öka företagens konkurrenskraft...