Sivuston toteutus: Amanda Visuals
Välj en sida
Vi löser utmaningar i inköp

Vi löser utmaningar i inköp

Observationer Även i dagsläget använder en stor del av företagen och deras personal fortfarande bara typiska inköpsmodeller, med fokus främst på lämpligheten av materialflöden till deras fabriker. En häpnadsväckande andel av inköpare och inköpschefer ser inte ens...

Vad har inköpare och försäljare gemensamt?

Målet för båda är traditionellt att få det bästa priset. Eftersom målen är motsatta betyder det i praktiken ibland långa och onödiga offertförfrågarunder, beroende på företagens mål. Vårt mål är att ta bort handelshinder genom att öka företagens konkurrenskraft genom...

Vad har Ikea och DBC gemensamt?

Idag köps många möbler i paket som är utformade för de bästa och mest kostnadseffektiva paketen när det gäller logistik, och varje del har en väldefinierad plats i paketet så att det inte finns något tomt utrymme kvar i paketet. För att rensa upp allt listar...