Sivuston toteutus: Amanda Visuals

Din Pålitliga Affärspartner

Hands-on Konsulttjänster och Interim Management

Våra Tjänster

INKÖPSUPPGIFTER

Praktiska hands-on inköpsuppgfiter med mer än 20 års bred och djup internationell erfarenhet.

AFFÄRSUTVECKLING, NY KUNDFÖRVÄRV, FÖRSÄLJNING OCH FÖRSÄLJNINGSLEDNING

Bevisad metodik inom affärsutveckling, ny kundförvärv, försäljning och försäljningsledning genom att bygga upp relationer, utveckla och implementera försäljningsstrategier, organisera interna resurser, skapa och utveckla marknadsföringsmaterial, hjälpa till att förstå kundperspektiv och mildra kommersiella risker.

UTGIFTSANALYS

Inga fler licensavgifter. Skräddarsydd utgiftsanalys med Big Data för att stödja era affärsbehov. Obegränsade möjligheter för databorrning på flera nivåer, t.ex. land, leverantör, kategori.

KOSTNADSMINSKNING

Faktabaserad och analytisk metod som använder utgiftsdata för framstegsrapportering och områden som kan förbättras. Möjlighet för prognoser för kostnadsminskning.

KOSTNADSANALYS OCH BEDÖMNING

Produktspecifik och detaljerad normerad kostnadsanalys med beaktande av materiallistor, direkta och indirekta kostnader. Bevisad, framgångsrik meritlista både från hög- och lågkostnadsländer. Mer än 20 års erfarenhet från butiksgolv över hela världen.

KONTRAKT

Bred och djup erfarenhet av att utarbeta och förhandla om inköps, leverans, sekretess, utvecklings och samförståndsavtal. Erfaren av kommersiell riskreducering även ur försäljningsperspektiv.

KONTRAKTSMALLAR

Inköpsavtalsmall som passar för små och medelstora företag. Inklusive likviderade skador, garantier, ansvar och krav på mänskliga rättigheter / företagens sociala ansvar.

FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR

Nya krav på mänskliga rättigheter och företagens sociala ansvar ställs på företag. Är er organisation och leveranskedja förberedd för det?

ANALYTIK AV LEVERANSKEDJAN / INKÖPS DASHBOARD

Använd Big Data för att ge meningsfulla mätvärden både i er leveranskedja och interna prestanda. Nyckelkoder och supportmått för att ställa in organisationsfokus och leverantörsstyrkort.

PROCESSSKAPANDE OCH FÖRBÄTTRING

End-to-end-upplevelse i er användning för att skapa och förbättra processer.

UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Presterar er organisation som förväntat? Erfarenhet av skapande, utveckling, ledning och styrning av organisationer. Se till att er organisation och processer passar för affärsmiljön och era krav.

MEKANISK DESIGNOPTIMERING

Optimera kostnaden för er design från början eller skapa ett kostnadsreduceringsprojekt för en befintlig design. En kostnadseffektiv design – som faktabaserad förhandlas med era leverantörer – minskar inköpskostnaden och ökar produktionen dramatiskt.

Känner er till det faktiska priset ni borde betala för er produkt?

Serviceprocess

FLEXIBLA SERVICEMODELLER

  1. Analysera kundens data, processer och operativa modell och föreslå förändringar / förbättringsområden.

2. Introduktion av uppdaterade / nya processer, ändringar i fabrikslayout och procedurer för att förbättra kundens / leverantörens prestanda.

3. Hoppa till ett angivet fall, t.ex. affärsutveckling med utvalda kunder, leverantörsval för en ny produktfamilj, kontraktsförhandlingar, uppdatering av presentationsmaterial, utställningar etc.

4. Specificerat projekt t.ex. för förvärv av nya kunder, kostnadsreduktion, förbättring av mekanisk design, implementering av kontrakt, implementering av nya leverantörer etc.

5. Interimsuppgift t.ex. i ett förvärvsfall för att säkerställa framgångsrik konsolidering av leveransbaser, ändringar av kontrakt och kostnadsreduktion.

6. Överenskommen tidsperiod som täcker t.ex. viss jobbeskrivning eller en uppsättning åtgärder t.ex. affärsutveckling, försäljningsrepresentation, dataanalys, förhandlingar, utbildning etc.

DYP:s värde för ert företag

Erfarenhet och kompetens

Lägger värde till ert företag

Flexibel

Från rådgivning till praktisk implementering

Kreativa lösningar

Servicekoncept byggt efter era behov

Skicka ett meddelande

Kontakt

Vesa Eskelinen

VD / DYP International Oy

Telefon

040 559 4708

E-post

vesa.eskelinen@dypint.com