Sivuston toteutus: Amanda Visuals

Partnerisi muutoksessa

Hands-on konsultointi ja vuokrajohtajuus

Miten voin auttaa?

HANKINTATOIMINTA

Minulla on yli 20 vuoden käytännön kokemus monipuolisista kansainvälisen hankitatoimen tehtävistä ja rooleista. Jos yritykselläsi on hankintatoimeen liittyviä muutos- tai kehitystarpeita. Ota yhteyttä ja keskustellaan miten voin olla avuksi.

Liiketoiminnan kehittäminen, uusasiakashankinta, myynti ja myynnin johto

Tärkeintä on löytää yrityksenne kokoon ja toimialaan sopivat menetelmät liiketoiminnan edelleen kehittämiseen ja uusien asiakkaiden hankintaan.

Lisäämällä yrityksen myynnin ja markkinoinnin ymmärrystä kohdeasiakkaiden tarpeista, voimme uudelleenkehittää myyntistrategioita, ja jalostaa markkinointi optimaalisella tavalla myynnin tueksi. Asiakas ei ole pelkästään ostava asiakas, vaan yhteistyökumppani.

Rahankäyttöanalyysi

Ei enää kalliita lisenssimaksuja. Voimme tehdä yrityksellenne räätälöidyn rahankäyttöanalyysin hyödyntäen big dataa yrityksesi tarpeiden tukemiseen. Rajattomat tiedonhakumahdollisuudet, esim. maa, toimittaja, kategoria, jne.

Kustannusten vähentäminen

Yrityksen kustannusten tunnistaminen ja turhien kustannusten karsiminen sen kustannusdataa analyyttisesti hyödyntäen.  Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden kustannuskehityksen ennustamiseen.

Kustannusanalyysi ja arviointi

Käymme perusteellisesti läpi tuotekohtaisen kustannusanalyysin ottaen huomioon materiaalitiedot sekä suorat ja epäsuorat kustannukset. Apunani on yli 20 vuoden kokemus sekä korkean että edullisen hintatason maista.

Sopimusneuvottelut

Laaja kokemus osto-, toimitus-, salassapito- ja tuotekehityssopimusten sekä yhteisymmärryspöytäkirjojen laatimisesta ja neuvottelemisesta. Kokemusta kaupallisesta riskinhallinnasta myös myyntinäkökulmasta.

Sopimusmallit

Joskus selkeä malli helpottaa käytännön työtä ja sen ymmärrystä. Olen luonut ostosopimusmallin, joka sopii pienille ja keskisuurille yrityksille. Sisältää myös sopimussakot, takuut, vastuut ja ihmisoikeuksia / yhteiskuntavastuuta koskevat vaatimukset.

Yhteiskuntavastuu

Yrityksille asetetaan uusia ihmisoikeuksia ja yhteiskuntavastuuta koskevia vaatimuksia. Onko organisaatiosi ja toimitusketjusi niihin valmis?

Toimitus- / hankintaketjun analysointi

Massadatan hyödyntäminen tarkoituksenmukaisten mittareiden tuottamiseksi sekä toimitusketjussa että sisäisessä suorituskyvyssä. Suorituskykyindikaattorit ja tukimittarit organisaation fokuksen sekä toimittajien pisteytysjärjestelmän määrittämiseksi.

Prosessien luominen ja parantaminen

Joskus kaukaa näkee paremmin miten koko prosessia voidaan kehittää. Ja riittävän läheltä katsottuna näkee ne pienet yksityiskohdat ja ennakkoluulot, jotka on korjattava jotta prosessi toimisi sujuvasti.

Siksi onkin tärkeää, että yrityksesi yhteistyökumppanilla on kokonaisvaltainen näkemys ja kokemus prosessien luomisesta ja parantamisesta.

Arviointi ja kehitys

Suoriutuuko organisaatiosi tehtävistään odotetusti? Moni organisaatio on teoriassa toimiva, mutta sen on toimittava myös käytännössä. Lisäksi prosessien tulee sopia juuri kyseiseen liiketoimintaympäristöön ja vastata sen vaatimuksia.

Olen mielelläni rakentamassa näitä prosesseja yrityksille, sillä minulla on kokemusta uusien organisaatioiden perustamisesta, kehittämisestä sekä johtamisesta ja hallinnosta.

DUE DILIGENCE -tarkastus

Vältä yllätykset ja varmista, että suunnittelemasi yrityskauppa tai fuusio on todella sijoituksesi arvoinen.

Mekaaniikkatuotteiden kustannusten optimointi

Kustannusoptimoi tuotteesi alusta alkaen tai aloita kustannussäästöprojekti jo olemassa olevalle tuotteelle. Kustannustehokas suunnittelu – joka tosiasioihin perustuen neuvotellaan toimittajien kanssa – vähentää ostokustannuksia ja lisää tuottavuutta merkittävästi.

Tiedätkö, kuinka paljon tuotteestasi tulisi todella maksaa?

Palveluprosessi

joustavat konsultointipalvelut

1. Analysoidaan asiakastietoja, prosesseja ja toimintamallia ja ehdotetaan muutoksia / parannusalueita.

2. Päivitetyt / uudet prosessit, tehdaslayoutmuutokset ja uudet menetelmät asiakkaan / toimittajan suorituskyvyn parantamiseksi.

3. Aloitetaan tietystä projektista, esim. liiketoiminnan kehittäminen tiettyjen asiakkaiden kanssa, toimittajan valinta uuteen tuoteperheeseen, sopimusneuvottelut, esitysmateriaalin päivittäminen, messut, jne.
4. Määritetty projekti esim. uusien asiakkaiden hankkimiseen, kustannusten vähentämiseen, mekaniikkasuunnittelun parantamiseen, sopimusten tekemiseen, uusien toimittajien implementoitiin jne.
5. Väliaikainen tehtävä / ”vuokrajohtajuus” esim. hankintatehtävissä toimitusvarmuuden parantaminen, sopimusmuutosten ja kustannusten alentamisen varmistaminen.

6. Sovittu ajanjakso, joka kattaa esimerkiksi tietyn työtehtävän tai -toimien joukon, esim. liiketoiminnan kehittäminen, myyntiedustus, data-analyysi, neuvottelut, koulutus jne.

DYP:n lisäarvo asiakkaalle

Kokemus ja pätevyys

Lisää arvoa yrityksellesi. Emme toimi pelkästään konsulttina, vaan  yhteistyöpartnerina, joka kuulee, kuuntelee ja keskustelee.

Joustavuus

Löydämme myös ne hyvät ja jo toimivat ratkaisut. Emme myöskään vain neuvo tai ohjeista asiakasta, vaan autamme toteutamma an me myös käytännössä. 

Luovat ratkaisut

Yrityksesi tarpeiden mukaan rakennettu palvelukonsepti-

Jätä viesti

Yhteystiedot

Vesa Eskelinen

TJ / DYP International Oy

Puhelin

040 559 4708

Sähköposti

vesa.eskelinen@dypint.com