Sivuston toteutus: Amanda Visuals

Hands on - konsultointia

Suurille ja pienille yrityksille
DISCOVER YOUR POTENTIAL – DYP

Palvelut

HANKINTATOIMINTA

Käytännön hankintatehtävät yli 20 vuoden kansainvälisellä kokemuksella laidasta laitaan

Liiketoiminnan kehittäminen, uusasiakashankinta, myynti ja myynnin johto

Todistetusti toimivat menetelmät liiketoiminnan kehittämisessä, uusien asiakkaiden hankkimisessa, myynnissä ja myynnin hallinnassa suhteita rakentamalla, myyntistrategioita kehittämällä ja toteuttamalla, organisoimalla sisäisiä resursseja, markkinointimateriaaleja luomalla ja parantamalla, asiakkaan näkökulmaa ymmärtämällä ja kaupallisia riskejä vähentämällä.

Rahankäyttöanalyysi

Ei enää kalliita lisenssimaksuja. Räätälöity rahankäyttöanalyysi hyödyntäen big dataa yrityksesi tarpeiden tukemiseen. Rajattomat tiedonhakumahdollisuudet, esim. maa, toimittaja, kategoria, jne.

Kustannusten vähentäminen

Faktapohjainen ja analyyttinen menetelmä, jossa hyödynnetään kustannusdataa. Mahdollisuus kustannuskehityksen ennustamiseen.

Kustannusanalyysi ja arviointi

Tuotekohtainen ja yksityiskohtainen kustannusanalyysi ottaen huomioon materiaalitiedot, suorat ja epäsuorat kustannukset. Yli 20 vuoden kokemus sekä korkean että edullisen hintatason maista.

Sopimusneuvottelut

Laaja kokemus osto-, toimitus-, salassapito- ja tuotekehityssopimusten sekä yhteisymmärryspöytäkirjojen laatimisesta ja neuvottelemisesta. Kokemusta kaupallisesta riskinhallinnasta myös myyntinäkökulmasta.

Sopimusmallit

Ostosopimusmalli, joka sopii pienille ja keskisuurille yrityksille. Sisältää myös sopimussakot, takuut, vastuut ja ihmisoikeuksia / yhteiskuntavastuuta koskevat vaatimukset.

Yhteiskuntavastuu

Yrityksille asetetaan uusia ihmisoikeuksia ja yhteiskuntavastuuta koskevia vaatimuksia. Onko organisaatiosi ja toimitusketjusi niihin valmis?

Toimitus- / hankintaketjun analysointi

Massadatan hyödyntäminen tarkoituksenmukaisten mittareiden tuottamiseksi sekä toimitusketjussa että sisäisessä suorituskyvyssä. Suorituskykyindikaattorit ja tukimittarit organisaation fokuksen sekä toimittajien pisteytysjärjestelmän määrittämiseksi.

Prosessien luominen ja parantaminen

Kokonaisvaltaista kokemusta prosessien luomisesta ja parantamisesta.

Arviointi ja kehitys

Suoriutuuko organisaatiosi tehtävistään odotetusti? Kokemusta organisaatioiden perustamisesta, kehittämisestä, johtamisesta ja hallinnosta. Varmista, että organisaatiosi ja prosessisi sopivat liiketoimintaympäristöön ja vaatimuksiin.

DUE DILIGENCE -tarkastus

Vältä yllätykset ja varmista, että suunnittelemasi yrityskauppa tai fuusio on todella sijoituksesi arvoinen.

Mekaaniikkatuotteiden kustannusten optimointi

Kustannusoptimoi tuotteesi alusta alkaen tai aloita kustannussäästöprojekti jo olemassa olevalle tuotteelle. Kustannustehokas suunnittelu – joka tosiasioihin perustuen neuvotellaan toimittajien kanssa – vähentää ostokustannuksia ja lisää tuottavuutta merkittävästi.

Tiedätkö, kuinka paljon tuotteestasi tulisi todella maksaa?

Palveluprosessi

joustavat konsultointipalvelut

1. Analysoidaan asiakastietoja, prosesseja ja toimintamallia ja ehdotetaan muutoksia / parannusalueita.

2. Päivitetyt / uudet prosessit, tehdaslayoutmuutokset ja uudet menetelmät asiakkaan / toimittajan suorituskyvyn parantamiseksi.

3. Aloitetaan tietystä projektista, esim. liiketoiminnan kehittäminen tiettyjen asiakkaiden kanssa, toimittajan valinta uuteen tuoteperheeseen, sopimusneuvottelut, esitysmateriaalin päivittäminen, messut, jne.
4. Määritetty projekti esim. uusien asiakkaiden hankkimiseen, kustannusten vähentämiseen, mekaniikkasuunnittelun parantamiseen, sopimusten tekemiseen, uusien toimittajien implementoitiin jne.
5. Väliaikainen tehtävä / ”vuokrajohtajuus” esim. hankintatehtävissä toimitusvarmuuden parantaminen, sopimusmuutosten ja kustannusten alentamisen varmistaminen.

6. Sovittu ajanjakso, joka kattaa esimerkiksi tietyn työtehtävän tai -toimien joukon, esim. liiketoiminnan kehittäminen, myyntiedustus, data-analyysi, neuvottelut, koulutus jne.

DYP:n lisäarvo asiakkaalle

Kokemus ja pätevyys

Lisää arvoa yrityksellesi

Joustavuus

Neuvonnasta käytännön toteutukseen

Luovat ratkaisut

Tarpeidesi mukaan rakennettu palvelukonsepti

Jätä viesti

Yhteystiedot

Vesa Eskelinen

TJ / DYP International Oy

Puhelin

040 559 4708

Sähköposti

vesa.eskelinen@dypint.com